Křetín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Obec Křetín leží nedaleko městečka Letovice - www.letovice.net v okresu Blansko. Vesnicí protéká říčka Křetínka, na které je vybudovaná přehradní nádrž s rozlohou 105 ha. Okolí Křetína tvoří kopcovitý terén s množstvím lesů, které poskytují dobré podmínky pro odpočinek. Proto se poblíž obce vyskytuje řada rekreačních objektů.

První zmínky o této vísce nalezneme už v roce 1043. Původními majiteli obce byli zemani z Křetína, kteří zde nechali pravděpodobně ve 14. století zbudovat tvrz. Tvrz stála proti kostelu sv.Jeronýma a byla obehnána příkopem, kterým protékala říčka Křetínka nebo jeden z jejích přítoků. Přístup dovnitř vedl přes padací most.

budova hRoku 1521 prodali křetínští tvrz a ves Magdaléně z Dubé a Lipé. Další zmínky jsou z konce 16. století, kdy Jetřich Vojenický z Vojenic přebudoval tvrz v nevelký renesanční zámek tvaru podkovy. Začátkem 17. století byl rozšířen o zámeckou kapli. V roce 1852 zámek vyhořel a jeho tehdejší majitelé Des Fours-Walderode nechali budovu přestavět na sídlo hospodářské správy panství a v sousedství vybudovali roku 1861 nový pseudoklasistický zámek. Kolem zřídili park se dvěma rybníky.

Od roku 1933 patřil zámek staviteli Svobodovi. V roce 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke konfiskaci jeho majetku. Po válce zde byl krátce útulek pro ženy a dívky. Tuto skutečnost připomíná pamětní deska školního rady F. Mareše, čestného člena útulku, umístěná na hlavní budově. Od roku 1947 až dosud je již ve státním zařízení provozováno zdravotnické zařízení, nejprve dětská ozdravovna a nyní, od roku 2011 dětská léčebna (Odborný léčebný ústav). V roce 2010 došlo ke sloučení tří krajských zdravotnických pracovišť (Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice a Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy) . Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace je nyní zaštiťující organizací pro všechny tři léčebny . Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Péče o děti je zde již dlouholetou tradicí, dětská ozdravovna poskytovala péči dětem celých 60 let a nyní je v této péči pokračováno pod hlavičkou dětské léčebny.

Bývalý zámek je celý mnohokrát zrekonstruován a zmodernizován tak, aby odpovídal požadavkům na provoz dětské léčebny. K areálu patří i rozsáhlý park.

třídaV parku se nachází Mateřská škola a Základní škola - www.skolakretin.detskelecebny.cz, kterou navštěvují děti, které přijedou na léčebný pobyt.

 

Významnou památkou obce je i kostel sv.Jeronýma, který byl dokončen v roce 1714 v barokním slohu. Loď kostela je 22 m dlouhá, 10 m široká a 15 m vysoká. Původní výška věže byla 25 m, ale po požáru v roce 1852 byla snížena. Při opravě kostela se šetřilo penězi, a proto nebyl zvenčí zachovám barokní ráz budovy. Vnitřek však zůstal neporušen. Pozoruhodným skvostem kostela je hlavní oltář. Celý objekt je památkou chráněnou Státním památkovým střediskem v Brně.

Další pamětihodností je socha sv. Jana Nepomuckého stojící poblíž fary.

V roce 1995 byla na místě původní fary z roku 1703 vystavěna nová fara, která se stala díky svému atypickému tvaru novou dominantou obce.

V současnosti je v obci zřízena mateřská škola, základní škola pro 1. - 5. ročník. Najdeme zde i lékařskou ordinaci, 2 obchody, poštu, 2 pohostinství a kulturní dům.