Dětská léčebna Křetín
DĚTSKÁ LÉČEBNA KŘETÍN
Vyhledat

Ambulance psychologa

Ambulance psychologa pro problematiku příjmu potravy

ordinační hodiny - čtvrtek  8 - 14 hod

Pojištěnci VZP, ZPMV, ČPZP, OZP a  RBP  mají ambulantní péči psychologa hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, neplatí tedy žádné poplatky. Nutno přinést žádanku od dětského lékaře, který navrhuje psychologickou péči.

U  pojišťovny VoZP (vojenská) není poradna hrazena  -  v tomto případě je cena konzultace 500 Kč.

Nabízíme psychologické konzultace zaměřené na potíže v oblasti příjmu potravy.

Indikace:

  • psychické/emocionální obtíže v redukci tělesné hmotnosti (emoční jedení, potíže v udržení motivace k redukci, práce s tělesným schématem – sebevnímání a sebehodnocení, podpora zvládání bažení po jídle, explorace udržovacích negativních návyků, pomoc při volbě vhodných redukčních cílů…)
  • podváha u klientů motivovaných ke změně a klientů, jejichž nízká hmotnost nevyžaduje hospitalizační řešení potíží (pracoviště nesupluje režimovou léčbu PPP, tj. mentální anorexie a mentální bulimie v akutní fázi)
  • jídelní obtíže vymykající se běžným vývojovým fázím (vybíravost, zlobení s jídlem, psychogenní odmítání jídla…)

Poskytujeme:

  • psychodiagnostické zhodnocení jídelních potíží
  • exploračně-motivační rozhovory s klienty váhajícími nad změnou v oblasti jídelního chování
  • psychologické konzultace pro klienty, kteří nemohou projít léčebným pobytem (redukčním/realimentačním) a jsou motivováni ke změně svých jídelních návyků
  • následnou péči klientům, kteří prošli léčebným pobytem v DL Křetín jako součást prevence relapsu
  • následnou péči osobám po „úspěšné“ hospitalizaci s poruchou příjmu potravy pro podporu zvládání návratu k běžnému životu a udržení dosažených změn   
  • poradenství pro rodiče týkající se jídelních situací v životě rodiny
  • možnost návaznosti na nutriční poradenství (na pracovišti se nachází i ambulance nutričního terapeuta)

Objednávejte se na telefonních číslech: 604 349 479, 516 470 448, (pouze v ordinačních hodinách čtvrtek 8 - 14 hod) nebo na emailové adrese: psycholog@detskelecebny.cz (odpověď obdržíte nejpozději do několika dní)