Dětská léčebna Křetín
DĚTSKÁ LÉČEBNA KŘETÍN
Vyhledat

Přijmeme fyzioterapeuta. Termín nástupu 1.1.2024 nebo dle dohody. Více informací v sekci pracovní nabídky.

Psychologická péče

Psychologická péče o děti s poruchami výživy vychází z tzv. psychosomatického pojetí, tj. z přesvědčení, že na vzniku a udržování potíží s příjmem potravy, ať už ve směru plus (tedy jím víc, než je pro mé tělo vhodné), tak i ve směru mínus (jím méně, než mé tělo potřebuje) se krom biologických faktorů, podílí také faktory psychické; tedy naše myšlenky, přesvědčení, motivy, návyky, ale i emoce, prožívání sebe a svého těla, schopnost seberegulace, dovednost rozhodování a mnoho dalšího.

Probíhá převážně formou skupinových setkání, jež jsou primárně zaměřena na práci s motivací. Ta je v procesu změny považována za jednu z klíčových proměnných potenciálního úspěchu. Fokusování na to, proč je daná změna důležitá právě pro mě, co si od ní slibuji a jak moc věřím, že mohu touženého dosáhnout, patří k základním kamenům motivačních rozhovorů, které se ve skupinové práci významně uplatňují.  Na skupinách se pak také často zabýváme i tématem jídelních návyků, kdy se analýzou jídelního chování snažíme rozklíčovat, čím mohou samy děti přispívat ke svému úbytku či přírůstku na váze a jejich následnému udržení. Významnou roli hraje i samotné zvýšení uvědomění probíhajícího procesu redukce nebo jiných změn, o které se dítě v rámci pobytu snaží. Zjednodušeně řečeno jde o to, uvědomit si, co během pobytu dělám, jak mi to pomáhá a jak se díky tomu cítím. Skupinová setkání navíc umožňují dětem sdílet své zážitky spojené s vlastní tělesnou hmotností, což podporuje ventilaci nahromaděných emocí. Relaxační skupiny jsou pak zaměřeny na dovednost sebezklidnění a zvýšení kontaktu se svým tělem, což taktéž zásadně přispívá ke změnám v zacházení s jídlem.  

psychologická skupinapsychologická skupina

Další formou spolupráce, kterou mohou děti i adolescenti během pobytu využít, jsou individuální konzultace. Ty jsou zaměřené přímo na to, s čím přichází konkrétní dítě či dospívající. Pro některé je stěžení spíše podpora motivace a sebedůvěry, pro jiné zpracování nepříjemných zážitků, které sebou nadváha a obezita, ale někdy i křehká tělesná konstituce přináší (např. odmítnutí vrstevníky, jejich posměch, tlak ze strany dospělých na změnu, pocity nepatřičnosti atd.). S ohledem na časově omezenou dobu, jež dítě v léčebně tráví, nejde o systematickou psychoterapii, ale spíše o prostor, kam může dítě se svým problémem přijít, kde bude vyslechnuto, a v rámci možností se pokusíme hledat vhodné řešení. V případě komplexnějších potíží, pak odkazujeme na psychologickou péči v místě bydliště. Pro zájemce z okolí nabízíme možnost návazné ambulantní spolupráce, jejímž cílem je především prevence relapsu, tedy podpora v udržování dosažené změny, nebo pomoc v dané změně pokračovat.

Naše psychologická péče zahrnuje i workshop pro rodiče, který se uskutečňuje jedenkrát za pobyt. Zde se rodiče či jiné pečující osoby mohou dozvědět, jak pomoci dítěti, které prošlo redukčním nebo ozdravným pobytem, pokračovat v nastolených změnách.

Workshop pro rodiče dětí s nadváhou a obezitou

V rámci pobytové léčby v Dětské léčebně Křetín nabízíme Workshop pro rodiče dětí léčících se s nadváhou a obezitou.

ZMĚNA JE PROCES

Obsahem workshopu je:

  • seznámení se základními psychologickými principy podpory redukce tělesné hmotnosti a prevence relapsu nadváhy a obezity z pohledu psychologa
  • společné zamyšlení se nad otázkami, které mohou ovlivnit další snižování nebo udržování tělesné hmotnosti Vašich dětí
  • sdílení zkušeností z redukčních programů – „Co řeší děti s nadváhou a obezitou?“
  • sebezkušenostní „ochutnávka“ aktivit 

Workshopy se uskutečňují vždy druhou neděli daného turnusu dopoledne a účast je potvrzována na e-mailovou adresu psycholog@detskelecebny.cz.

V případě zájmu o individuální konzultaci ohledně dítěte, které je toho času u nás na pobytu, je možno využít workshopového dne i k osobnímu setkání s psychologem (PhDr. Veronika Koch Ondrová). Individuální konzultaci je třeba si předem domluvit taktéž prostřednictvím e-mailu psycholog@detskelecebny.cz.                                    

Workshop pro rodiče dětí s astenií

V rámci pobytové léčby v Dětské léčebně Křetín nabízíme Workshop pro rodiče dětí léčících se s astenií

NEJEDLÍCI, VYBÍRAVCI a další NEDUŽIVCI…

Obsahem workshopu je:

  • rozhovor nad tématem „zlobení s jídlem“
  • seznámení se základními informacemi o psychogenních potížích s příjmem potravy a možnostech jejich vzniku
  • zamyšlení se nad otázkou „Co mohu jako rodič udělat proto, aby se mé dítě jinak stravovalo?“
  • hledání podpory pro dosažení změny v jídelních situacích a úpravě jídelníčku

Workshopy se uskutečňují vždy druhou neděli daného turnusu dopoledne (stejně jako workshop pro rodiče dětí léčících se s nadváhou a obezitou). Účast na tomto setkání je potvrzována na e-mailovou adresu psycholog@detskelecebny.cz, stejně jako případný zájem o individuální psychologickou konzultaci stran dítěte, které je toho času u nás na pobytu.